Ο Χρήστος Καπετάνος εισηγητής στην ολομέλεια της Βουλής για το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια”.